NY FAHOTAN’NY ZANAK’ISRAELY NO NAHATONGA NY FAHATEZERAN’ANDRIAMANITRA

Fampianarana Soratra Masina: NY FAHOTAN’NY ZANAK’ISRAELY NO NAHATONGA NY FAHATEZERAN’ANDRIAMANITRA (Azonao henoina ery ambany koa ny fandraisam-peo) Teny fanorenana “Raha mbola tsy mihaino Ahy amin’izany ianareo, fa mbola manohitra Ahy ihany, dia hamely anareo amin’ny fahatezerana Aho; ary Izaho dia Izaho no hampijaly anareo impito indray noho ny fahotanareo (Lev 26: 27-28).

Lire la suite...