Foto-pianarana Loterana

KATEKISMA na FOTO-PIANARANA, Nosoratan’i Dr. Martin LOTERA TENY FIANDOHANA Iza moa no namorona ny tany sy ny lanitra ? Andriamanitra.   Ny inona moa no ambony indrindra amin’ny zava-boaharin’Andriamanitra ety an-tany? Ny olona.   Inona no antony nanaovan’Andriamanitra ny olona? 1Tim.2.3 : Andriamanitra tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin’ny fahalalana ny marina. Ny mba ho zanany manoa Azy […]

Lire la suite...

Ny hevitry ny fahafatesana

Teny hanorenana izao fampianarana izao: “Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony.” Filipiana 1:21. Raha vao resahina ity loha-hevitra ity dia mivarahontsana ny olona satria hevitra tsy azo sy tsy takatry ny saina tokoa no tadiavina valiny toy ny hoe misy dikany amin’ny olona ve ny fahafatesana?Misy koe ve izany ny tsy fahafatesana?Inona no mitranga aorian’ny […]

Lire la suite...

Raozin’i Lotera

Io Raozin’i Lotera io dia maneho ny maha-izy azy, ny –TOMBOKASE-n’ny Fiangonana Loterana eran-tany sy ny fampianaran’ny TEOLOJIANY. Izay no ho fintiniko eto amin’ity fanolorana ny hevitr’ity Raozin’i Lotera ity. Ho zaraiko valo (8) izany fanazavana izany, araka izay ahitana ny sary, toy izao: 1. Tamin’ny taona 1519 no nampisehoan’i Martin Luther an’ity sary ity voalohany. Izany no nataony dia, […]

Lire la suite...

Ny TRINITE araka ny Soratra Masina

SAVA RANONANDO Ny teny hoe “Trinite” dia tsy teny (term) ara-Baiboly/Biblika. Ampiasain’ny Fiangonana Kristiana kosa anefa izany mba hanambarana ny fampianaran’ny Baiboly momba ny maha Telo izay Iray an’Andriamanitra. Ny teny hoe “Trinite” dia fitambarana avy amin’ny teny Grika hoe tria (English: three, triad; Mg: telo) sy ny heis (Eng. one; Fr. un; Mg. iray), izay i Theophilus (168-183 AD) […]

Lire la suite...

Ny andro nahafatesan’i Jesosy

Miarahaba antsika amin’ny anaran’i Jesosy Tompo. Ny Andro Nahafatesan’i Jesosy sy ny Nandevenana Azy ary ny Fitsanganany tamin’ny Maty. Ny Matio 12:40 dia milaza fa “fa tahaka ny nitoeran’i Jona hateloan’andro sy hateloan’alina tao an-kibon’ny hazandrano lehibe, dia toy izany no hitoeran’ny Zanak’Olona hateloan’andro sy hateloan’alina ao anatin’ny tany”. Vokatr’ity fanambaran’i Jesosy ity dia teraka ny fanontaniana hoe “oviana marina […]

Lire la suite...

Ny Sitrapon’Andriamanitra

Hoy ny Sal 143:10  » Ampianaro hanao ny sitraponao aho, fa Hianao no Andriamanitro, ary aokany Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin izay tany marina ». Isan’andro isika, (na olon-tsotra, na mpitantana orinasa, na zatovo)dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra (Décision); ary ny fanapahan-kevitra izay raisintsika, dia miainga amin ny sitrapontsika. Araka izany dia hetahetatsika Kristiana ny hoe: – Tsy ho diso […]

Lire la suite...

Leadership Kristiana

Tandrify amin’ny fianarana norantovina tany amin’ny Faculte de Theology « Wartburg Seminary » Dubuque, IOWA, USA ity lohahevitra ity, angamba tsy ho tsiniko raha mba mandray indray izao fampianarana izao ny tenanay, na dia efa nitondra ny fampianarana momba ny Homosexualite aza. Miala tsikera tompoko! NY LEADERSHIP KRISTIANA Famaritana: Ny « Leadership » dia ny fahaiza-mitarika olona eo anatrehan’ny asa izay atrehina, ka […]

Lire la suite...

Ny Baiboly sy ny Homosexualité

Ho valin’ny fangatahana tato amin’ny ZFLM momba ny resaka ny amin’ny “Homosexualité” dia, mandray anjara amin’ny fizarana tandrify antsika ny amin’ny fampianaran’ny fiangonana momba izany ny tenako. Hatraty am-boalohany anefa, dia manamarika aho fa mivelatra be ny resaka momba ity “sujet” ity noho ny fidadasik’ity planète tany misy antsika sy ny karazan’olona (mpandinika) samy efa namakafaka momba azy ity koa; […]

Lire la suite...

Ny Rafitra

Betsaka ny mametra‐panontaniana mahakasika ity Rafitra ao amin’ny Fiangonana ity, anisan’izany ity fanontaniana ity : « Iza no mba afaka manazava misimisy kokoa ny hoe: « Tsy kongregasionalista ny F.L.M, tsy presbytero‐synodaly, tsy episkopaly fa tena Synodaly? » Koa raisinay ho adidy ny hanambara izay mba kely fantatra vokatry ny fikarohana mba natao tany aloha tany. Ialana tsiny fa mety tsy […]

Lire la suite...

Ny Tobilehibe Farihimena

« Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » (Apo 3:20) TOBILEHIBE FARIHIMENA : Misy harena ara-panahy goavambe mila fantatsika taranaka aty aoriana ao amin’io Toby io indrindra ny resaka Fibebahana. Ireto no zavatra tonga ao an-tsaina mahakasika an’io Toby io. […]

Lire la suite...
1 3 4 5 6