Tari-dalana Toriteny Alakamisy 24 Martsa 2016 (Alakamisy Masina)

NY FANASAN’NY TOMPO Andro anankiray manana ny mahaizy azy manokana ao anatin’ny Herinandro Masina ny Alakamisy Masina. Ny Fanasan’ny Tompo avy hatrany no tonga ao an-tsaina amin’izany satria izany tokoa no manamarika manokana ity andro ity. Ankoatra ny Batisa dia ny Fanasan’ny Tompo no Sakramenta izay notendren’i Jesosy (vakio Mat 26:26-29; Marka 14:22-25; Lioka 22:14-20 ary 1 Kor 11:23-26) ho […]

Lire la suite...
1 2 3 4 5 6