Ny fisian’ny ratsy

Azo lazaina ve fa raha araka ny Gen 2:17 dia efa nisy tamin’ny faharian’Andriamanitra ny ratsy?   Ireo valim-panotaniana voaray tao amin’ny pejy facebook ZFLM Mahaliana ity resaka ity satria raha io verset io no jerena dia tena efa teo amin’ny famoronana ny ratsy tamin’io fotoana nitenenan’Andriamanitra io. Ny teolojian’ny Genesisy dia ny hoe vokatry ny safidin’ny olona madiodio ny […]

Lire la suite...