Ny fanambadiana sy ny vady tandrify

Raha tsy Jehovah Andriamanitra tenany no manome ny vady (na ho an’ny lahy io na ho an’ny vavy) dia tsy azo antoka izay zavatra mety hitranga.

Hita sy voamarina mantsy fa i Adama dia tsy nahita vady sahaza ho an’ny tenany na dia navela hisafidy aza izy. Fa raha vantany vao nahary an’i Eva kosa Jehovah Andriamanitra ka nitondra azy teo anatrehan’i Adama, dia nahatsiaro sy nahatsapa avy hatrany i Adama fa tia an’i Eva ary nanaiky fa ity no vady tandrify azy.

Ka ireo izay manana fikasana sy mieritreritra hiroso amin’ny fanambadiana dia tokony haka lesona avy amin’izany tantara izany, ka handohalika sy hivavaka ary hangataka amin’Andriamanitra izay vady sahaza ho azy.

Fa ny olokendry dia milaza fa harena sy trano no azon’ny raimandreny homena ny zanany, fa ny vady kosa dia avy amin’Andriamanitra irery ihany (Ohabolana 19:14), dia ny vady tandrify ny tsirairay avy izany, tahaka an’i Eva izay natolotr’Andriamanitra an’i Adama.

*** Bibliographie: Luther, Martin. Vol. 44: Luther’s works, vol. 44: The Christian in Society I (J. J. Pelikan, H. C. Oswald & H. T. Lehmann, Ed.) Philadelphia: Fortress Press. 8

(Nangonin’i Raiamandreny Pastora HERY Andrianotahina Naivoson, PhD student any @ Lutheran School of Theology at Chicago – LSTC, Etazonia)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *