Tari-dalana Toriteny: miato kely … hiverina tsy ho ela

Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Tompo. Noho ny fianarana dia mba hiato kely aloha ny fanolorana ny tari-dalana momba ny texte izay toriana manerana ny sahan’ny FLM mandrapahatongan’ny 10 Desambra 2016 any ho any. Aorian’izay anefa dia ho tohizana ihany izany ary ho ezahana ny hanolotra anareo ihany ireo izay tsy tratrantsika. Dia mirary soa sy ny fiadanan’i Tompo ho antsika mandrakariva.

Pastora Rafalimanana Jean de Dieu.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *